Ονήσιμος

Σύλλογος συμπαραστάσεως κρατουμένων

Πώς μπορώ να βοηθήσω

Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων "Ο Ονήσιμος" ιδρύθηκε το 1982 με αριθμό Απόφασης 269/1982 του Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό να βοηθήσει υλικά και ηθικά τους άπορους φυλακισμένους, αποφυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Είναι Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό (ΦΕΚ 883/τ.Β/4-12-1989)

 

 


Δεν υπάρχει κανόνας.Υπάρχει κάθε μία ξεχωριστή προσωπικότητα.Όλοι όμως έχουν κάτι κοινό. Θέλουν να ξεχάσουν. Βαθιά μέσα τους κάτι τους λέει να «κάνουν μία και­νούρια αρχή. Οι δυσκολίες πολλές. Οι παλιές «κακές» φιλίες, η οικονομική ανέχεια, η κοι­νωνική απομόνωση. Εμείς οι «έξω» μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό. Να τους φερθούμε ανθρώπινα, ζεστά Ο γείτονας στον γείτονα αποφυλακισμένο να του πει καλημέρα, νάψω- νίσει από το μαγαζί του. Ό φίλος στον φίλο, να σταθεί για ν' ακούσει το πρόβλημα του. Ό συγγενής να τον βοηθήσει διακριτικά, όχι απαραίτητα με χρήματα. Ένας καλός λόγος ανοίγει πολλές πόρτες. Όλοι μας, ας τους δώσουμε τη δυνατότητα να ξεχάσουν.

Το μεγαλύτερο προβλημα των αποφυλακισμένων είναι η εύρεση εργασίας και η κοι­νωνική απομόνωση. Ενώ ο ΟΑΕΔ δίνει καλή επιδότηση (7.5ΟΟδρχ. την ημέρα για τρία χρόνια) στους εργοδότες για να προσλάβουν αποφυλακισμένους, άπεξαρτημένους κ.λπ. ειδικές ομάδες, για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας, δεν υπάρχει προθυμία από το μέρος των εργοδοτών. Κάνουμε πραγματικά έκκληση. Προσλάβετε αποφυλακισμένους. Μην φοβάστε. Αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, απολύατε τους. Συμπεριφερθείτε τους όπως στους άλλους εργαζομένους. Θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να ενταχθούν και πά­λι στην κοινωνία. Απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ. Έχει σίγουρα να σας προτείνει άτομα.

Αυτή η πράξη είναι σίγουρα γενναιότερη και πολύ μεγαλύτερης αξίας από οποιο­δήποτε βοήθημα.

Πέρασαν 2 χρόνια χωρίς τη διαρκή, διακριτική και ανιδιοτελή παρουσία και προσφο­ρά του ιδρυτού του ΟΝΉΣΊΜΟΥ, Στυλιανού Ε. Μπουρμπαχάκη και το κενό είναι δυ­σαναπλήρωτο. Ό Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.

Ευχόμεθα να ευοδωθεί το έργο μας, με την αγάπη και την στήριξη σας, προς δόξα Θεού!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ


Το εορτολόγιο της ημέρας

Αφιερώματα

              ON ERT από 38:00 μέχρι 55:27

2019 onisimos.gr All rights reserved Developed by B.I.S